20dh111902@st.huflit.edu.vn

Sinh Viên năm 4 trường đại học Ngoại Ngữ Tin Học
16/05/2002

Giới thiệu về ứng viên

Là sinh viên năm 4 thuộc Đại Học Ngoại Ngữ Và Tin Học (HUFLIT) . Với kinh nghiệm đã từng làm việc với các ngôn ngữ C# ,Java ,Php. Và từng học qua nhiều môn liên quan làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL ,SLQsever ,Oracle, SQLite( code moblie). Có khả năng dùng được PTS cơ bản và Figma. Tôi muốn được ứng tuyển vào công ty để học hỏi kinh nghiệm cũng như là phát triển bản thân.

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2020-2024
Ngoại Ngữ Tin Học

Sinh viên khoa CNTT chuyên nghành công nghệ phần mềm

Kinh nghiệm làm việc

S
Sale 6/12/2023 - 5/1/2024
Nina

Sale web

Skills

làm việc nhóm
60%
ngoại ngữ (Tiếng Anh)
50%
Tự học
60%