Trần Bảo Ánh Thư

20/11/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Ngôn ngữ Anh 2019 - 2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Song ngữ Anh - Trung

Kinh nghiệm làm việc

G
Giáo viên Tiếng Anh 07/2023 - nay
Galaxy Education

Giảng dạy Tiếng Anh trực tuyến cho đối tượng học viên từ 11 đến 18 tuổi (cấp 2 và cấp 3).

G
Giáo viên Tiếng Anh 05/2023 - nay
Kyna English

Giảng dạy Tiếng Anh trực tuyến cho đối tượng học viên từ 4 đến 18 tuổi.

N
Nhân viên phân tích sản phẩm 06/2022 - 01/2023
An Hải VN

Tư vấn sản phẩm trong lĩnh vực bán lẻ cho các đối tượng khách hàng. Giao tiếp chủ yếu bằng Tiếng Anh với khách hàng nước ngoài.