18dh690110@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học Ngoại ngữ tin học thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư tiếng nhật 2019-04-01 - 2020-03-31

Giảng dạy tiếng nhật sơ cấp Luyện thi JLPT N5, N4