Nguyễn Hiền Nhân

Chuyên viên Đối Ngoại
16/04/1999

Giới thiệu về ứng viên

Với thế mạnh về giao tiếp (nói & viết) bằng tiếng Anh và có cơ hội được tiếp xúc, làm việc cùng với các doanh nghiệp từ rất sớm (B2B), từ đó hình thành đam mê được làm việc cùng doanh nghiệp và củng cố những kỹ năng mềm sẵn có. Về mục tiêu trung hạn, trong 3 năm tới, tôi muốn trở thành một chuyên viên có thể xúc tiến, triển khai nhiều dự án quy mô cùng các doanh nghiệp, trao giá trị đến khách hàng là người dùng cuối của chuỗi dịch vụ chúng tôi. Trong 5-7 năm tới sẽ tạo được sự ảnh hưởng lên một cộng đồng nhất định, từ đó góp phần gia tăng hình ảnh tại bộ phận tôi đang công tác cũng như triển khai nhiều dự án tầm cỡ hơn, mang đến nhiều giá trị hơn.

Trình độ học vấn

M
Master of International Business Administration (IMBA) 2023-2025
National Tsing Hua University

Full-ride scholarship from Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Top 10 in class

B
Bachelor of Arts 2017-2022
Ho Chi Minh University of Foreign Languages - Information Technology (HUFLIT)

GPA: 3.08

Kinh nghiệm làm việc

B
BD Manager 2021-08-19 - 2022-07-27
KOBITON

40K USD

Portfolio

Skills

Kỹ năng thuyết trình
95%
Kỹ năng thuyết phục
80%
Kỹ năng giao tiếp (nói & viết)
90%
Tin học văn phòng
87%
Tiếng Anh
99%

Thành tích

T
Top performer of year 2021 - KOBITON 2021
Successfully won 40,000USD deal with ABA Bank (Cambodia) in the first 8 weeks