Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cung cấp DUY NHẤT website tuyển dụng careerhub.huflit.edu.vn, hãy cẩn trọng với các hình thức cung cấp tuyển dụng khác

Làm sao để được mời ứng tuyển

         Xây dựng hồ sơ cá nhân và hồ sơ nghề nghiệp chuyên nghiệp sẽ giúp bạn thu hút Nhà tuyển dụng. Qua đó, bước đầu tạo ấn tượng với Nhà tuyển dụng và bạn còn có thể có cơ hội được Doanh nghiệp mời ứng tuyển vào những vị trí phù hợp.

1. Cập nhật đầy đủ thông tin tại tab "Hồ sơ cá nhân"

  • Tham khảo cách hoàn thiện profile cá nhân

‼️ Lưu ý: Bạn cần cho phép Nhà tuyển dụng tìm thấy hồ sơ của bạn bằng cách chọn “Hiện hồ sơ”

2. Cập nhật đầy đủ thông tin tại tab "Hồ sơ nghề nghiệp của tôi"

  • Bạn có thể upload CV có sẵn do chính bạn tạo ra để thể hiện phong cách cá nhân của bạn , giúp tăng thêm ấn tượng đối với Nhà tuyển dụng
  • Tham khảo cách hoàn thiện hồ sơ nghề nghiệp
  • Để kiểm tra toàn bộ các thông tin đã cập nhật, click chọn “Xem tài khoản”
Thông Tin Profile

           Nhà tuyển dụng có thể theo dõi thông tin ứng viên khi bạn kích hoạt “Hiện hồ sơ”. Dựa vào các thông tin này Nhà tuyển dụng sẽ phân loại, họ cảm thấy hồ sơ của bạn phù hợp với Doanh nghiệp của họ, Doanh nghiệp tiến hành mời bạn ứng tuyển vào công ty. Và từ đó, bạn đã có tấm vé đưa bạn đến gần với những cơ hội nghề nghiệp mới, giúp bản thân nâng cao giá trị thương hiệu của riêng mình. Vì vậy, bạn hãy cập nhật đầy đủ các thông tin để Nhà tuyển dụng có thể theo dõi thông tin của bạn nhé.

Để lại bình luận