Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

– Đón tiếp và hướng dẫn cho tất cả các khách đến check-in tại quầy lễ tân.
– Thao tác check-in trên quicklog và thông báo thông tin của khách đến cho nhân viên phụ trách.
– Học cách sử dụng trang admin, cách xem lịch trình trên trang admin.
– Và những công việc support khác tại quầy Lễ Tân.