Java Intern

Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

·    Tham gia đào tạo và được tham gia dự án thực tế

·    Làm quen các quy trình làm việc trong dự án, sau 1 tháng làm 1 bài test để kiểm tra kiến thức cơ bản đã học ở tutorial.

·    Trực tiếp thực hiện 1 dự án mô phỏng thực tế dưới sự hỗ trợ của leader.

·    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Project Description:

– Quy mô dự án : 20 người

– Loại hình phát triển : phát triển mới