THỰC TẬP SINH PHÒNG THỰC ĐỊA

04/08/2023
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

CÁC ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG:Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Bình, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tiền Giang

  • Hỗ trợ CBNV tại các Văn phòng Đăng ký đất đai/ Văn phòng công chứng/ Phòng CSGT.
  • Khởi tạo yêu cầu online trên trang web hành chính công
  • Sắp xếp hợp đồng in ấn thành các bộ để trình ký, đóng dấu.
  • Các nhiệm vụ khác theo phân công và hướng dẫn từ đơn vị.