Nhân viên/Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp bán hàng qua điện thoại

29/08/2023
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

·         Lên kế hoạch giới thiệu sản phẩm và tư vấn bán hàng qua điện thoại cho khách hàng.

·         Tư vấn bán hàng qua điện thoại, email theo các quy trình tư vấn bán hàng để tư vấn bán các sản phẩm và giới thiệu bán các sản phẩm khácthông qua việc gọi điện cho danh sách khách hàng được phân bổ.

·         Bán các sản phẩm thông qua hình thức gọi điện thoại cho khách hàng và giới thiệu về sản phẩm của VPBank dựa trên nhiều cơ sở dữ liệu, kênh Online Digital, đối tác liên kết … để tìm kiếm khách hàng thuộc các phân khúc khác nhau.

·         Khai thác các lead khách hàng thuộc phân khúc mass từ nguồn khách hàng hiện hữu, tiềm năng (không bao gồm sản phẩm vay tín chấp và thẻ tín dụng).

·         Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/ huấn luyện về sản phẩm, quy trình tín dụng, quản lý sau vay và quản trị rủi ro tín dụng/ khách hàng.

·         Thực hiện các báo cáo theo quy định của đơn vị và yêu cầu của quản lý trực tiếp.