Thư ký y khoa đánh máy Part-time

Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

– Nhập thông tin khách hàng lên file, hệ thống.
– Hỗ trợ Bác sĩ/ Điều dưỡng khám bệnh sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện khi khám bệnh: đánh phiếu khám, in chỉ định dịch vụ, chỉ định gói khám, đơn thuốc
– Phối hợp với kho hồ sơ bệnh án để chuẩn bị hồ sơ bệnh án
– Khai thác tại chỗ các thông tin quyền lợi của khách hàng để hoàn thiện bộ hồ sơ (scan và upload các giấy tờ của khách hàng theo quy định)