Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (SV mới tốt nghiệp)

Ngày hết hạn ứng tuyển: 30/11/2023
Nộp hồ sơ

Mô tả công việc

– Duy trì và phát triển mối quan hệ đã có với khách hàng hiện hữu đang có giao dịch với VILC.
– Khai thác mở rộng khách hàng mới.
– Thẩm định và lập báo cáo đề xuất tín dụng trong phạm vi được phân công.
– Thực hiện các hoạt động kiểm tra rà soát, tái thẩm định khách hàng.