Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

– Hướng dẫn ,giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
Nhân viên kinh doanh tập trung hướng đến mục tiêu, chủ động tìm kiếm, đồng thời tạo dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng và hiện hữu
– Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ và phát triển mạng lưới khách hàng lẫn đối tác tiềm năng có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp.
– Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty mình
– Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện tại
– Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.
– Báo cáo lãnh đạo về:
+ Nhu cầu, mối quan tâm, các vấn đề liên quan của khách hàng
+ Hoạt động của đối thủ cạnh tranh
+ Tiềm năng trong phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ