Nhân Viên Cung Ứng (Inflight)

Thông tin chung

 • Ngày đăng tin
  03/04/2024
 • Ngày tin tuyển dụng hết hạn
  14/07/2024
 • Yêu cầu kinh nghiệm
  Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Giới tính
  Nam
 • Yêu cầu trình độ
  Tốt nghiệp THPT

Mô tả công việc

 • Hợp đồng lao động ngắn hạn 3 tháng
  Short-term labor contract (3 months);
 • Tham gia các công việc liên quan đến dịch vụ trên không tại sân bay và kho lưu
  Take part in activities related to in-flight services at the airport and warehouse;
 • Giám sát để đảm bảo tình trạng vệ sinh tại các khu vực liên quan đến dịch vụ trên không và trang thiết bị vận chuyển
  Supervise to ensure good hygiene within in-flight areas and transportation items;
 • Giám sát quá trình giao nhận thức uống, suất ăn, hàng hóa, phụ kiện và các vật phẩm liên quan giữa đơn vị cung ứng và máy bay theo đúng quy trình đã thông qua
  Supervise the delivery process of drinks, meals, goods, components and related items between the suppliers and the aircraft in accordance with approved procedures;
 • Bảo đảm quy trình khai thác các dịch vụ không tuân thủ đúng quy trình chung của hãng, đưa ra đề xuất để cải tiến chất lượng dịch vụ và qui trình
  Guarantee the process of exploiting service that does not comply with the general procedures of the airline, give recommendations to enhance the quality of services and processes;
 • Thực hiện đánh giá thực tế trên các chuyến bay theo định kì để đảm bảo thực hiện đúng quy trình và báo cáo đề xuất
  Conduct practical evaluation of flights periodically to ensure proper implementation of procedures, as well as propose suggestions;
 • Bảo vệ tài sản, trang thiết bị làm việc liên quan đến dịch vụ trên không
  Protect assets and items related to in-flight services;
 • Cập nhật kiến thức liên quan đến Hướng dẫn khai thác dịch vụ trên không và phối hợp thực hiện với tiếp viên
  Encounter up-to-date knowledge related to guidance of operating in-flight services and jointly conducting with flight attendants;
 • Bảo đảm sắp xếp đúng và đủ lượng hàng cần thiết cho trang thiết bị sẽ chuyển ra máy bay
  Ensure proper arrangements for sufficient quantity of equipment transferred to the aircraft;
 • Đề xuất những giải pháp cần thiết để cải tiến qui trình và chất lượng dịch vụ
  Suggest appropriate methods to improve process and service quality;
 • Kiểm soát qui trình xử lý hàng hóa và sản phẩm liên quan
  Control the process of handling goods and relevant items;
 • Thực hiện giao nhận và kiểm tra chéo với tiếp viên các mặt hàng đưa ra máy bay để đảm bảo giao nhận đúng và chính xác, đồng thời thực hiện các giải pháp tình huống cần thiết
  Conduct delivery and cross-check items transferred to the aircraft with flight attendants to ensure proper and precise distribution, as well as put solutions into practice;
 • Tuân thủ qui định của Hãng và nhà chức trách tại sân bay
  Comply with policies of the airline and the officials at the airport;
 • Thể hiện tính chuyên nghiệp và kịp thời trong khi thực hiện các qui trình khai thác và thông tin trao đổi với các bộ phận, nhân sự liên quan với mục tiêu giao nhận đúng lúc
  Demonstrate professionalism and modernism while conducting the exploiting process and transferring information to divisions, members involved in the goal of timely delivery;
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhân sự thuộc đơn vị cung ứng, đồng nghiệp và các bộ phận liên quan
  Build and maintain strong relationships with people from supply provisions, colleagues and related divisions;
 • Có phản hồi kịp thời đối với các thông tin, vấn đề cần giải quyết trong khai thác giữa bộ phận dịch vụ trên không và tiếp viên
  Timely respond to information, solution-required matters during the exploitation between in-flight divisions and flight attendants;
 • Hỗ trợ hoặc phối hợp với bộ phận tiếp viên thực hiện phúc đáp, khiếu nại, yêu cầu hoặc qui định liên quan
  Support or coordinate with cabin crew to deal with complaints, requests, and related policies;
 • Duy trì mối quan hệ công việc tốt đẹp với đồng nghiệp và các phòng ban
  Maintain a close relationship with coworkers and departments;
 • Thực hiện tất cả các nhiệm vụ khác do Bộ phận chuyên trách phân công
  Complete other tasks assigned by the specializing division;
 • Riêng đối với base SGN, nhân viên cung ứng dịch vụ trên không phải có them nhiệm vụ đóng gói hotmeal vì có nhiều nhà cung cấp khác nhau. Khi nhận hotmeal tại kho, phải kiểm đếm và kí nhận với kho trước khi đóng gói
  Particularly for SGN base, in-flight service officers are in charge of packaging hot meals due to the large number of suppliers. When receiving hot meals at warehouse, the responsiblity is to check the quantity and kí nhận với warehouse before meals are packaged.
Thời gian làm việc

Làm việc theo ca / Work in shifts

Quyền lợi
 • Cơ hội được làm việc trong môi trường quốc tế năng động và chuyên nghiệp
  Opportunity to work in an international, professional and dynamic environment
 • Hoạt động văn hóa gắn kết nhân viên, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
  Encourage cultural engagement, physical fitness, and mental wellness among employees. 
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng và chương trình ghi nhận, khen thưởng xứng đáng
  Promote transparent career path and appropriate recognition and reward program 
Yêu cầu tuyển dụng

1. Học vấn (Education)

 • Tốt nghiệp THPT trở lên
  Graduated from high school and higher
 • Nam cao trên 1.65m
  Gender: Male, Height: at least 1.65m

2. Kinh nghiệm (Experience): 

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại sân đỗ
  Candidate with prior experience at the ramp will be preferred

3. Ngoại ngữ (Language skills): 

 • Giao tiếp tiếng Anh là ưu thế
  Good English communication skill is an advantage

4. Kỹ năng mềm (Soft skills): 

 • Cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao
  Be careful and highly responsible

5. Yêu cầu khác (Other requirements): 

 • Sức khỏe tốt có thể làm việc trong môi trường nóng và ô nhiễm ở sân đỗ
  Have good health and be able to work in hot and polluted conditions at
  the ramp
 • Sẵn sàng làm việc theo ca và làm đêm
  Be willing to work in shifts, even night shifts
Địa chỉ làm việc
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
Số lượng tuyển dụng
2