Thực Tập Sinh Chuyên Ngành Marketing, Ngôn Ngữ Anh

Filled
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

1. Đối với Thực tập sinh Chuyên ngành Marketing:

· Viết bài, hỗ trợ các công việc Marketing

· Ngoài ra còn làm một số việc khác theo sự phân công cấp trên

2. Đối với Thực tập sinh Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh:

· Hỗ trợ dịch thuật các hồ sơ du học, du lịch

· Ngoài ra còn làm một số việc khác theo sự phân công cấp trên