Fresher Sales Executive (Japanese Speaking)

Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

·     Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định khả năng bán hàng và đánh giá nhu cầu của khách hàng.

·     Tích cực tìm kiếm các cơ hội bán hàng mới thông qua gọi điện thoại, kết nối mạng và mạng xã hội.

·     Sắp xếp các cuộc gặp với khách hàng tiềm năng và lắng nghe mong muốn cũng như mối quan tâm của họ.

·     Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết trình phù hợp về sản phẩm và dịch vụ.

·     Theo dõi cơ hội với ước tính/đề xuất và làm rõ các yêu cầu của khách hàng.

·     Tạo các đánh giá và báo cáo thường xuyên với dữ liệu bán hàng và tài chính.

·     Thay mặt công ty tham gia các cuộc triển lãm hoặc hội nghị.

·     Đàm phán/chốt giao dịch và xử lý khiếu nại hoặc phản đối.

·     Phối hợp với các thành viên trong nhóm để đạt được kết quả tốt hơn.

·     Thu thập phản hồi từ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng và chia sẻ phản hồi đó với các nhóm nội bộ.

·     Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng và cập nhật cơ sở dữ liệu bằng hệ thống nội bộ CRM.