Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ công tác Hành chính: Soạn thảo văn bản; hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, quản lý hồ sơ nhân sự,…
  • Kiểm soát chấm công, quản lý thời gian làm việc, quản lý ra – vào văn phòng, theo dõi nghỉ phép của nhân viên.
  • Hỗ trợ công tác lễ tân, mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm
  • Thực hiện tổ chức triển khai hoạt động company trip, team building của Công ty
  • Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.