THỰC TẬP SINH TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT

18/06/2023
2.000.000đ
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

Địa chỉ: 144-146-148 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1. Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc

– Từ thứ 2 – thứ 6: Sáng (07h30 – 11h30) – Chiều (13h00 – 17h00).

– Thứ 7: Sáng (07h30 – 11h30)

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.          Biên dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt theo yêu cầu và lưu trữ các tài liệu của cấp trên.

2.           Kiểm lỗi, chỉnh sửa các tài liệu tiếng Nhật.

3.          Thông dịch cho các cuộc họp khi cần.

4.          Các công việc khác theo sự phân công điều động của Tổng Giám đốc.