Thông tin chung

 • Ngày đăng tin
  06/06/2023
 • Ngày tin tuyển dụng hết hạn
  --
 • Yêu cầu kinh nghiệm
  Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Giới tính
  Không yêu cầu
 • Yêu cầu trình độ
  Cử nhân/kỹ sư

Mô tả công việc

 • Viết bài blog, triển khai chương trình Affiliate marketing, social media…
 • Các công việc được giao khác.