Đại diện bán hàng (Sales Representative tại TP.HCM)

Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

  • Trực tiếp đi xe máy tới các điểm bán (tạp hóa, đại lý, siêu thị) theo khu vực/tuyến cố định được phân công (có chở hàng mẫu, phủ lẻ) để bán hàng
  • Thực thi trưng bày, kiểm kê hàng hóa theo quy định
  • Chăm sóc và cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng
  • Trung bình mỗi ngày đi thăm viếng 25 – 35 điểm bán