Trợ giảng Tiếng Anh cho trường công

Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài tại các trường công lập (tiểu học và trung học cơ sở)

– Ổn định lớp

– Giải thích từ, cấu trúc khi học sinh không hiểu

Địa điểm làm việc: Khu vực Hóc Môn