Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

  • Giảng dạy theo chương trình học IELTS được biên soạn sẵn.
  • Viết nhận xét về tình hình học tập của lớp cuối mỗi buổi, tham gia chấm điểm với các kì thi định kì của lớp (đánh giá học sinh theo 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết).
  • Hỗ trợ học viên giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình học, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập.