Chuyên viên Tuyển dụng

30/08/2023
6.500.000đ
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

– Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận, lên kế hoạch đăng tuyển

– Đăng tuyển hợp lý, sàn lọc ứng viên, liên hệ phỏng vấn

– Hoàn thanh các công việc sau tuyển dụng

– Hỗ trợ 1 số công việc Hành chính khác của bộ phận Nhân sự