Senior Educational Consultant

11/09/2023
30.000.000đ
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

Sale: (chăm sóc khách hàng và tỉ lệ đăng ký mới).

– Tìm hiểu nhu cầu để đưa ra lộ trình cá nhân phù hợp cho học viên.

– Tư vấn phương pháp và khoá học của DOL phù hợp cho học viên mới.

– Dựa trên nguồn data khách hàng được cung cấp để tư vấn, follow up, và hoàn thành các thủ tục đăng ký cho học viên tại DOL, chăm sóc contact mới để chuyển hoá thành học viên tại DOL.

– Hoàn thành các KPI, task công việc được giao hàng ngày, tuần, tháng.

– Biết cách làm sales plan và chủ động để hoàn thành target được giao.

– Chăm sóc học viên để đảm bảo tỉ lệ học viên tái đăng ký.

– Telesales data được cung cấp.

– Báo cáo kết quả, tình hình công việc hàng ngày, tuần, tháng theo quy định của line manager.

Care & Referral: (trải nghiệm học viên và tỉ lệ đăng ký lại)

– Chăm sóc học viên hiện tại để đảm bảo sự hài lòng về trải nghiệm tại DOL.

– Thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo tỷ lệ đăng ký lại của học viên và tỷ lệ referral.

– Sản phẩm tại DOL uy tín và chất lượng, tỷ lệ chuyển đổi từ nguồn Data khách hàng tiềm năng thành học viên cao.

– Tổ chức các hoạt động trong center để gắn kết học viên với DOL.

Other:

– Phối hợp chặt chẽ với bộ phận khác để đảm bảo học viên hài lòng trước, trong, và sau khi học tại DOL.

– Chủ động support các hoạt động vận hành, chăm sóc học viên trong center.