Nhân viên tư vấn Anh ngữ + Lễ tân

Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

  • Giới thiệu sơ lược chương trình Anh ngữ và du học qua điện thoại đến khách hàng
  • Tư vấn, kiểm tra xếp lớp và chăm sóc học viên chương trình Anh ngữ
  • Hỗ trợ giáo viên dạy tốt, học viên học tốt
  • Công tác lễ tân: tiếp khách, nghe điện thoại, giao dịch email, nhận và gởi bưu phẩm…
  • Công tác hành chính: chăm sóc cơ sở vật chất…
  • Các nhiệm vụ khác được phân công từ quản lý và ban Giám đốc