Nhân viên Content Maketing (khu vực HCM)

Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

  • Xây dựng kế hoạch nội dung cho côn
  • Viết bài PR, bài truyền thông kênh FB/Youtube, bài review trường đối tác
  • Xây dựng, phát triển, quản lý hình ảnh/nội dung của khách hàng: testimonial, bài phỏng vấn, video phỏng vấn/cảm nhận của khách hàng
  • Quản lý nội dung website, các kênh social media của công ty. Tạo trang landing page cho các sự kiện để truyền thông
  • Thực hiện các chiến dịch email, soạn nội dung và gửi email theo định kỳ hoặc theo sự kiện
  • Am hiểu về digital marketing
  • Hiểu về insight marketing, content marketing.
  • Đề xuất các giải pháp phát triển nội dung để tạo sự khác biệt tương ứng trong ngắn và trung hạn.