Thực Tập Sinh Tuyển Dụng/Talent Acquisition Intern

Ngày hết hạn ứng tuyển: 31/07/2024
Nộp hồ sơ

Thông tin chung

 • Ngày đăng tin
  21/06/2024
 • Ngày tin tuyển dụng hết hạn
  21/07/2024
 • Yêu cầu kinh nghiệm
  Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Giới tính
  Không yêu cầu
 • Yêu cầu trình độ
  Cử nhân/kỹ sư

Mô tả công việc

– Tham gia các bước/quy trình trong quá trình tuyển dụng.

– Tạo nguồn, quản lý và đánh giá nguồn.

– Trực tiếp tham gia phỏng vấn ứng viên cùng bộ phận Tuyển Dụng.

– Đề xuất ý tưởng EB.

Lộ trình phát triển
 • Cơ hội gia nhập đội ngũ nhân sự chính thức.
 • Hỗ trợ số liệu và dấu mộc thực tập.
Thời gian làm việc

Thời gian: Linh động theo lịch học

Quyền lợi

– Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒖̣𝒏𝒈.
– Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒊𝒑𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒖̣𝒏𝒈.
– 𝑻𝒉𝒐̉𝒂 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝑬𝑩.
– 𝑪𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄.

𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑀𝑃𝑇 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑀𝑃𝑇 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛.

Yêu cầu tuyển dụng
 • Sinh viên định hướng phát triển lĩnh vực Talent Acquisition.
 • Ham học hỏi, chịu khó.
Địa chỉ làm việc
36 Trần Văn Dư, phường 13, Tân Bình, HCM
Số lượng tuyển dụng
2