Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

* Mô tả công việc:
– Liên lạc giữa khách hàng và đối tác để giải quyết các vấn đề thông qua gửi đến, đi, email, trò chuyện và nhắn tin về các chủ đề khác nhau như: tư vấn du lịch bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ, khiếu nại.
– Cung cấp thông tin chính xác, hợp lệ và đầy đủ bằng cách sử dụng các công cụ, phương pháp và quy trình phù hợp.
– Báo cáo ngay các trường hợp nghiêm trọng / tình huống phát sinh
– Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ
– Chủ động cập nhật thông tin / kiến thức về dịch vụ khách hàng.