Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ theo dõi và báo cáo tình trạng học tập của nhân viên
  • Nhập liệu các thông tin liên quan đến chứng chỉ vào hệ thống
  • Hỗ trợ công tác chuẩn bị cho lớp đào tạo, lễ khai giảng, bế giảng
  • Hỗ trợ thiết kế và xây dựng bài giảng online
  • Các công việc khác với sự hướng dẫn và giám sát của chuyên viên Đào tạo