THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG (TIKTOK – LIVESTREAM)

07/06/2023
2.000.000đ
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

1. Giai đoạn bắt đầu:
– Lấy danh sách sản phẩm
– Lấy file Logo, bảng size, chứng nhận, …
– Kiểm tra giá gốc – giá khuyến mãi – chiết khấu sản phẩm
– Đề xuất sản phẩm quà trặng – deal sốc – voucher sản phẩm
– Đề xuất minigame hoạt náo
– Gửi đề xuất KOC và chốt KOC Livestream
– Kiểm tra và book lịch phòng live, thông báo đến Host và nhãn hàng.

2. Pre – livestream:
– Chuẩn bị kịch bản live, selling point.
– Gửi thông tin sản phẩm và chương trình live cho Host.
– Brief design theo concept buổi live (logo, sticker, background,…)
– Trình bày concept live, yêu cầu các team nhân sự chuẩn bị: đạo cụ, trang phục, make up, thiết bị ánh sáng.

3. On Live
– Check thiết bị ánh sáng, thiết bị máy quay, máy tính, dây điện.
– Check đầu ra âm thanh, hình ảnh, đường truyền mạng.
– Check set decor sản phẩm, đạo cụ.
– Check trang phục – make up Host live.
– Last Look trước khi lên live 30 phút. Go Live