Nhân viên đối ngoại/Thu Mua

Filled
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

·       Tìm kiếm và lên đơn mua hàng theo yêu cầu mua vật tư, hàng hóa của Phòng kế hoạch. Quản lý đơn hàng, lựa chọn nhà cung cấp (theo tiêu chí của công ty: chất lượng, giá cả, uy tín trên thị trường, tiến độ giao hàng, điều kiện thanh toán….)

·       Phụ trách hoạt động thu mua trong và ngoài nước, kiểm soát tiến độ giao nhận hàng hóa theo đề nghị đã được phê duyệt của công ty.

·       Kiểm tra chất lượng hàng hóa.

·       Liên hệ , tìm kiếm các nhà cung cấp mới.

·       Tổng hợp chứng từ giao nhận hàng hóa, đối soát công nợ với nhà cung ứng.

·       Kết hợp với thủ kho của công ty theo dõi vật tư, hàng hóa tồn kho để lên kế hoạch đặt hàng.

Thực hiện các công việc khác khi có cấp trên yêu cầu