Giáo viên Tiếng Anh

24/08/2023
7.000.000đ
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

– Trực tiếp giảng dạy chương trình phân bổ theo yêu cầu của Trung tâm.

– Theo dõi tình hình buổi học tại nhà bé để kịp thời báo về Ban giám đốc và phụ huynh học viên.

– Đề xuất những phương pháp giảng dạy mới phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.