Thông tin chung

 • Ngày đăng tin
  03/07/2023
 • Ngày tin tuyển dụng hết hạn
  10/07/2024
 • Yêu cầu kinh nghiệm
  Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Giới tính
  Không yêu cầu
 • Yêu cầu trình độ
  Phổ thông

Mô tả công việc

 • Tham gia vào nghiên cứu các công nghệ cho các dự án của công ty trong thời gian tới
 • Làm việc trực tiếp với Technical leader để phát triển các tính năng theo yêu cầu
 • Tự giao nhiệm vụ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng của công việc được giao. Từ đó đưa ra ước tính khối lượng công việc cho các hoạt động trong dự án
 • Tham gia vào quá trình phát triển dự án từ lên kế hoạch, ước lượng khối lượng công việc và phát triển
 • Đảm bảo về chất lượng code
 • Đảm bảo phát triển tính năng chính xác theo tài liệu mô tả