Menu Ngay hoi viec lam 2024
Viec Lam 2024
Info Ngay Hoi Viec Lam 2024

Các hoạt động nổi bật trong HUFLIT Interview Week 2024

CV Check & Chụp ảnh Profile

Dành cho Cựu SV, SV năm 4 và năm 3, hoạt động hoàn toàn miễn phí.

Career Talks

Kỹ năng Phỏng vấn – Deal lương, và nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực Hàng Không – Nhà Hàng.

Livestream Tin tuyển dụng

Nhà tuyển dụng chia sẻ mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng, quyền lợi 

Ngày vàng Phỏng vấn

Cơ hội phỏng vấn trực tiếp với Nhà tuyển dụng tại Ngày vàng phỏng vấn.

NGÀY VÀNG PHỎNG VẤN - INTERVIEW DAY (06/6 VÀ 07/6)

Timeline Iw24
Timeline Iw24 Mobile

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng –
Ứng Dụng Du Lịch - Full Time

Recommend

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Nhật N2 –
Thương Mại Điện Tử - Full Time

Recommend

Chuyên Viên Kinh Doanh Phần Mềm B2B Sales - Full Time

Nhân Viên Thủ Tục Tại Quầy - Full Time

Facility Management - Intern

Customer Service - Intern

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư - Full Time

Nhân Viên Marketing - Full Time

Giáo Viên Tiếng Nhật - Full Time

Chuyên Viên Kinh Doanh - Full Time

Nhân Viên Chế Độ Tiếng Trung - Full Time

Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh - Full Time

Purchasing Intern

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ứng Dụng Du Lịch - Full Time

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Nhật N2 Thương Mại Điện Tử - Full Time

Chuyên Viên Kinh Doanh Phần Mềm B2B Sales - Full Time

Nhân Viên Thủ Tục Tại Quầy - Full Time

Facility Management - Intern

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư - Full Time

Customer Service - Intern

Nhân Viên Marketing - Full Time

Giáo Viên Tiếng Nhật - Full Time

Chuyên Viên Kinh Doanh - Full Time

Nhân Viên Chế Độ Tiếng Trung - Full Time

Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh - Full Time

Purchasing Intern

DỊCH VỤ CV

1
2
Hiw2024 (3)

Câu hỏi thường gặp

Tổng điểm rèn luyện cho sự kiện HUFLIT Interview Week 2024 là 09 điểm. Điểm rèn luyện được tính vào điểm rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2023 – 2024. Cụ thể như sau:

  1. 03 điểm khi tham gia Lễ Khai mạc.
  2. 03 điểm khi tham gia Workshop Kỹ năng phỏng vấn và deal lương.
  3. 03 điểm khi tham gia phỏng vấn ngày 06/6 và 07/6/2024 (không tính số lần tham gia).

Tất cả các hoạt động trong HUFLIT Interview Week 2024 đều miễn phí hoàn toàn đối với cựu sinh viên và sinh viên HUFLIT.

HUFLIT Interview Week 2024 được diễn ra từ ngày 03/6 – 07/06/2024 tại cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh. Sinh viên vui lòng kiểm tra lịch hoạt động của từng chương trình.

Để có thể nộp CV trên careerhub.huflit.edu.vn, vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. Đăng ký/Đăng nhập tài khoản “Người tìm việc”.
  2. Hoàn thiện hồ sơ nghề nghiệp để có thể ứng tuyến.
  3. Tìm các công việc phù hợp và nhấn nút “Ứng tuyển”.

Sinh viên có thể tìm danh sách tin tuyển dụng các doanh nghiệp tham gia HUFLIT Interview Week 2024 tại mục Interview Day 06/6 và 07/6

Đây là sự kiện dành cho các sinh viên năm 4 và cựu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2024. Vì vậy BTC sẽ ưu tiên cho sinh viên năm 4 tham gia các hoạt động.

Tuy nhiên, sinh viên năm 1, năm 2 vẫn có thể đăng ký. Trong trường hợp còn chỗ trống, BTC sẽ gửi email xác nhận các sinh viên đăng ký sớm.