Vmex

0911919356 0911919*** show
phucnguyen.vmex@gmail.com
Open Jobs - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX (VMEX JSC)  tự hào là một thành viên kinh doanh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV), được chính thức cấp phép và bảo lãnh về Giao dịch phái sinh hàng hóa.

Portfolio