Ngân hàng TMCPT Tiên Phong – Chi nhánh Lê Đại Hành

Số Tin - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong (gọi tắt là TPBank) là 1 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được thành lập từ ngày 5/5/2008 với khát vọng trở thành 1 tổ chức tài chính minh bạch, bền vững, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và khách hàng. TP Bank được thừa kế  kinh nghiệm thị trường cùng tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược bao gồm tập đoàn tài chính SBI Ven Holding Pte.Ltd.,Singapore.

Portfolio