CTY VMEX

nam344787@gmail.com
Open Jobs - 0

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX (VMEX JSC) tự hào là một thành viên kinh doanh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV), được chính thức cấp phép và bảo lãnh về Giao dịch phái sinh hàng hóa.

Họ và tên người đăng ký
Nguyễn Sỹ Nam
Chức danh/Vị trí
Tư Vấn Giám Sát
Số điện thoại di động
0382837629