CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM

Số Tin - 2

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Pasona Tech Vietnam cung cấp dịch vụ hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (chủ yếu là doanh nghiệp Nhật Bản) và cho doanh nghiệp Việt Nam trong nước. Hiện tại, 3 mảng kinh doanh chính của công ty là dịch vụ nhân sự tổng hợp, dịch vụ IT Outsourcing và Business Process Outsourcing.