Vương Bảo Hân

12/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Chuyên ngành: Marketing GPA: 7.06/10

Kinh nghiệm làm việc

D
Data Entry 07/2022 - 08/2022
Mekong Capital

Skills

Kĩ năng làm việc nhóm
80%
MOS Word
1000%
MOS Excel
980%
TOEIC
690%