Giới thiệu về ứng viên

Bản thân là một con người vui vẻ, hòa đồng. Em chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc nhưng sẽ luôn cố gắng học hỏi thêm để có thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Trình độ học vấn

2020 - hiện tại
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Skills

chăm sóc khách hàng
50%
dạy tiếng anh cơ bản
59%