Văn Bội Hà

11/11/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Biên Phiên dịch 2019-2023
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
87%