Trịnh Xuân Mai

Freelancer
09/02/2003

Giới thiệu về ứng viên

I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret was not trying

Trình độ học vấn

I
IELTS certification

Skills

Speaking
100%
Listening
90%
Psychology
134%

Thành tích

I
IELTS 6.0 2019-2021