Trần Văn An

Sinh viên năm 4 tại HUFLIT
26/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Là cá nhân gắn bó với công việc được giao. Làm việc tốt hơn khi trong một tập thể. Ngại giao tiếp nhưng sẽ cố gắng hết mình vì lợi ích chung. Có 2 kỹ năng tiếng Anh nổi trội là Listening và Reading. Đang học để lấy các bằng MOS (Word, Excel)

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 3 năm và 1 học kỳ
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Đã học các khóa hành chính và đang được đào tạo các kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Kinh nghiệm làm việc

Đ
Đã hoàn thành khóa học 11/02/2023 - 06/05/2023
Phương pháp nghiên cứu khoa học

Portfolio

Skills

Teamwork
70%
Listening (English)
90%
Reading (English)
80%
Active Listening
80%

Thành tích

Đ
Đã đạt chuẩn C1 tiếng Anh thông qua bằng IELTS 3/8/2023
Đã đạt mốc Band Score 7.5/9 thông qua việc thi IELTS tại trung tâm của British Council.