Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Sư phạm Anh 2020-2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Điểm GPA: 3.5/4.0

Kinh nghiệm làm việc

C
Cộng tác viên truyền thông HUFLIT Job Hub 10/5/2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Lên Kế hoạch truyền thông theo quý, theo tháng trên jobhub.huflit.edu.vn, Fanpage HUFLIT – Thực tập và Việc làm, ZALO OA và Linkedin của HUFLIT JOB HUB. Thiết kế các ẩn phẩm truyền thông và bài viết hoạt động trên jobhub.huflit.edu.vn, Fanpage HUFLIT – Thực tập và Việc làm, ZALO OA và Linkedin của HUFLIT JOB HUB. Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và Phòng Đối ngoại theo phân công.

N
Nhân viên bán hàng parttime 01/03/2022 - 28/12/2022
Thế giới Skin Food

Liên hệ tư vấn khách hàng về việc đặt hàng, giải quyết kiếu nại. Đảm bảo sự hài lòng của khách về dịch vụ. Check tin nhắn và lên đơn khi có khách hàng đặt hàng.

Skills

Tin học văn phòng
80%
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
78%