Trà Duy Bảo

08/06/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 2020-2024
HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên cửa hàng tiện lợi Tháng 5/2023 - Tháng 9/2023
Circle K

Portfolio

Skills

Kỹ năng giao tiếp (nghe-nói) English
80%