Phạm Mai Trung Hiếu

01/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 2020 - 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM

Chuyên ngành Biên - Phiên Dịch

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư tiếng Anh 11/12/2020 - Hiện tại

Skills

Microsoft Office Specialist
100%