Nguyễn Thị Ý

25/11/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Ngành Quan hệ Quốc Tế 2019-2023
HUFLIT

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
70%
giao tiếp
50%
Viết content
50%
quản lí thời gian
70%

Thành tích

H
Học sinh giỏi năm 2021
T
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Khoa