Nguyễn Thị Thiên Nga

Sinh viên
12/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 2020-2024
HUFLIT

Ngôn ngữ Anh

Portfolio

Thành tích

Đ
Đạt danh hiệu sinh viên giỏi và học bổng sinh viên HUFLIT nỗ lực trị giá 15 triệu VND 2022
HUFLIT
Á
Á quân - Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 30 năm thành lập HUFLIT 2022
G
Giải nhì - Cuộc thi viết CV ATS 24 giờ (HUFLIT Career Fair) 2022