Nguyễn Thị Ngọc Quyền

26/03/2002

Giới thiệu về ứng viên

Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quyền hiện tại là sinh viên năm 4 ngành luật kinh tế chuyên ngành Luật thương mại quốc tế trường Đại học Ngoại ngữ- Tin học TP.HCM – HUFLIT.