Giới thiệu về ứng viên

Em là Nguyễn Thị Cẩm Duyên sinh viên năm 4 trường đại học HUFLIT. Em có kinh nghiệm đi làm trên 1 năm về tư vấn bán hàng, trao đổi hàng hóa, xử lý hồ sơ, và giao tiếp với khách hàng cá nhân ạ.