Nguyễn Minh thư

Sinh viên cuối năm 3
11/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Hiện đang là Sinh viên cuối năm 3 chuyên ngành Marketing với các

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN :

 

-Thuyết trình bằng tiếng anh

-Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông marketing-

Nghiên cứu do lường sức khỏe

thương hiệu

– Sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế: Canva, capcut

– Viết content đăng bài trên các nền tảng Facebook, Tiktok

– Viết thông cáo báo chí, print ads